Tìm khách hàng
HomeOur TeamLiên hệ

Published by Author
6

Vo Tu Duc

Vo Tu Duc

Developer | Product owner

Làm việc tại timkhachhang.net

Expertise

Google Product Expert
Data storytelling
Coding
Design
Product Marketing
Product Management
Writing

Social Media

facebooktwitterwebsite
Auto Create Folder and File Google Sheets Add-on FQA
Auto Create Folders and Files
Auto Create Folder and File Google Sheets Add-on FQA
Frequency Questions and Answers about Auto Create folders and files on Google Drive. About Auto…
Vo Tu Duc
Vo Tu Duc
September 12, 2021
2 min
Dữ Liệu Lớn
Dữ liệu - gấp đôi mỗi năm và 1% hiệu suất khai thác
Mỗi năm trôi qua, lượng dữ liệu (data) của năm sau tăng gấp đôi so với năm trước, nhưng tiềm năng…
© 2021, All Rights Reserved.

Quick Links

Advertise with usGiới thiệuLiên hệ

Social Media